ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o.

Elektrociepłownia 3 Dalkia Łódź S.A.

Modernizacja instalacji nawęglania.

 1. Kompleksowa przebudowa Budynku Mistrzów Nawęglania - cz. Konstrukcyjna.
 2. Dostawa i montaż konstrukcji stalowych.
 3. Wykonanie nowego stropu na poz. + 7,00 w bud. A7 z wyburzeniami i wieńcami.
 4. Modernizacja budynku pompowni.
 5. Wykonanie posadzki betonowej Estakady Nawęglania.
 6. Montaż torowiska koparko – zwałowarki.
 7. Wykonanie fundamentów Estakady Nawęglania.
 8. Roboty wykończeniowe.

IMOS w EDF - Elektrociepłownia Kraków

Wykonanie pod klucz fundamentów oraz przyłączy, przeróbek i przekładek instalacji wod - kan i technologicznych wraz z innymi przynależnymi pracami i przeznaczeniem.

 1. Kompleksowe wykonanie robót w zakresie wytworzenia i montażu konstrukcji wsporczych pod przekładki rurociągów w rejonie sprężarkowi.
 2. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej w Budynku Pompowni Procesowej i Awaryjnego Opróżniania Absorbera.

Dalkia Poznań ZEC S.A. – Elektrociepłownia Karolin

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotła 2K

 1. Kompleksowe wykonanie budynku Sprężarkowni i rozdzielni elektrycznej.
 2. Prace związane ze wzmocnieniem i wymianą gruntu pod drogi i place utwardzone.
 3. Wykonanie fundamentów pod kanały spalin.
...
...
...
...
...
...
...

Sprawdź ofertę!

PG BUDOWA s.c.
ul Inżynierska 3
97-410 Rogowiec
NIP 769-221-29-27
tel. 44 735 11 53, faks.: wew. 21
+48 691 406 447
+48 500 373 735
biuro@pgbudowa.pl