ERBUD S.A.

ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW:

  1. Naprawa ścian żelbetowych pylonów wraz z malowaniem (ok. 25 000 m2).

ELEKTROWNIA II JAWORZNO

Wykonanie, przekazanie do eksploatacji układu dróg i placów oraz elementów małej architektury w ramach budowy JW. OZE w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III (Elektrownia II)”.

  1. Kompleksowe wykonanie robót dotyczących budynku wartowni - część naziemna oraz podestu kontrolnego obsługi wag.
  2. Dostawa i montaż - poręcze sztywne drogowe wzdłuż trasy nr 6 ochronnez pochwytem i przeciągiem z rur stalowych Ø 60mm, biało-czerwone.
  3. Dostawa i montaż słupków znaków drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne.

ELEKTROWNIA RYBNIK S.A.

Przebudowa bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w Elektrowni Rybnik S.A. wraz z przynależną infrastrukturą

  1. Kompleksowe roboty ziemne dla obiektu Estakady Sprężonego powietrza oraz przepompowni wód deszczowych.
  2. Kompleksowe wykonanie uziemienia Estakady Sprężonego powietrza wraz z niezbędnymi pomiarami.
  3. Kompleksowe wykonanie zadaszenia Estakady Sprężonego powietrza.
...
...
...
...

Sprawdź ofertę!

PG BUDOWA s.c.
ul Inżynierska 3
97-410 Rogowiec
NIP 769-221-29-27
tel. 44 735 11 53, faks.: wew. 21
+48 691 406 447
+48 500 373 735
biuro@pgbudowa.pl