BTE Sp. z o.o.

Przedłużenie rurociągów pulpy na wale południowym. Wykonanie podpór betonowych stałych.

...
...
...

Sprawdź ofertę!

PG BUDOWA s.c.
ul Inżynierska 3
97-410 Rogowiec
NIP 769-221-29-27
tel. 44 735 11 53, faks.: wew. 21
+48 691 406 447
+48 500 373 735
biuro@pgbudowa.pl