ALSTOM Power Sp. z o.o.

ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW: „Budowa nowego bloku 858 MW”.

 1. Dostawy i montaże konstrukcji stalowych.
 2. Roboty ziemne. Prace w zakresie ukształtowania terenu i chodników.
 3. Naprawa dróg , rektyfikacja studni.
 4. Usuwanie usterek gwarancyjnych.
 5. Wykonanie instalacji wody zmywnej i tryskaczowej.
 6. Usługi budowlano - montażowe w ramach modernizacji układu nawęglania.
 7. Uszczelnienie ścian budynku kotła, maszynowni.
 8. Wykonanie instalacji wentylacji naturalnej.
 9. Wykonanie instalacji odwodnieniowej w budynku kotła, maszynowni, kruszarkowni i budynku szczelinowego.
 10. Wykonanie i montaż - modernizacja torowiska w budynku zasobnika szczelinowego.v
 11. Wykonanie podestów i dróg transportowych dla systemu nawęglania.
 12. Dostawa materiałów (prefabrykatów) dla modernizacji przenośników K11 i K21.
 13. Wykonanie wyposażenia specjalnego dla systemu nawęglania w Elektrowni Bełchatów (trawersy).
 14. Rozbiórka hali magazynowej na zapleczu Bloku 858 MW.
 15. Likwidacja terenu po zapleczu Alstom Power Sp. z o.o. położonym w sąsiedztwie Bloku 858 MW w Rogowcu.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Sprawdź ofertę!

PG BUDOWA s.c.
ul Inżynierska 3
97-410 Rogowiec
NIP 769-221-29-27
tel. 44 735 11 53, faks.: wew. 21
+48 691 406 447
+48 500 373 735
biuro@pgbudowa.pl