...

ALSTOM Power Sp. z o.o.

ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW: „Budowa nowego bloku 858 MW”.

Więcej

...

ELMEN Sp. z o.o.

Naprawa ścian żelbetowych budynku P II/4 w PGE Górnictwo i Energetyka ...

Więcej

...

ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

Wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych budynku stacji ...

Więcej

...

ERBUD S.A.

ELEKTROWNIA II JAWORZNO „ Wykonanie, przekazanie do eksploatacji układu dróg i placów oraz...

Więcej

...

ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o.

Modernizacja instalacji nawęglania w Zakładzie nr 3 (Elektrociepłownia 3) Dalkia Łódź S.A.

Więcej

...

RAMB Sp. z o.o.

Wykonanie ocieplenia stropu oraz ścian pionowych podcieni w budynku biurowym PGE GiEK S.A. w Bełchatowie

Więcej

...

Re-Bau Sp. z o.o.

Projekt mieszkaniowy Planty Śląskie w Chorzowie przy ul. Świerkowej

Więcej

...

BTE Sp. z o.o.

Przedłużenie rurociągów pulpy na wale południowym. Wykonanie podpór ...

Więcej

TESSA Sp. z o.o. Sp. K.

Wykonanie prac modernizacyjnych maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji podawania biomasy w Elektrociepłowni Czechnica.

Wykonanie prac modernizacyjnych instalacji odpylania w zakładzie VOLVO

FAELBUD PREFABRYKATY Sp. z o.o.

Wykonanie i dostawa prefabrykatów zbrojarskich.

MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.

Wykonanie i dostawy konstrukcji stalowych dla budowy Bloku 858 MW

Wykonanie malowania nawierzchniowego elewacji żelbetowych w ramach "Budowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Krasach gm. Ożarów wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych".

POLAQUA Sp. z o.o.

Wykonanie dylatacji posadzek w budynku zasobnika szczelinowego i budynku kruszarkowni oraz naprawa cokołów w budynku kruszarkowni w Elektrowni Bełchatów

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Usunięcie awarii na rurociągu sieci p.poż. w rejonie budynku Administracji na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Usuniecie awarii na rurociągu wody zmywnej w rejonie budynku absorbera przy płycie na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Usunięcie awarii rurociągu wody zmywnej w rejonie budynku absorberów do zbiornika awaryjnego HTT na terenie. Oddziału Elektrowni Bełchatów.

ELGAR Ireneusz Lipiński

Wykonanie naprawy dróg na terenie składowiska odpadów paleniskowych „Zwałowisko” w Rogowcu.

Razem zbudujemy więcej.

PG BUDOWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
(dawniej: PG BUDOWA S.C.
KRZYSZTOF PAJĄK, GRZEGORZ GOCYŁA)
z siedzibą w Rogowcu
ul. Inżynierska 3, 97-410 Rogowiec
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
NIP: 7692212927, REGON: 101277700
tel. 44 735 11 53, faks.: wew. 21
+48 691 406 447
+48 500 373 735
biuro@pgbudowa.pl